05. Αναφλεκτήρες (Μπουζί)

bosch platinum 1
Permalink Gallery

Αναφλεκτήρες Πλατίνας

Αναφλεκτήρες Πλατίνας

ΜΠΟΥΖΙ ΠΛΑΤΙΝΑΣ

Η πλατίνα είναι το πολυτιμότερο από όλα τα πολύτιμα μέταλλα, γι “αυτό είναι επίσης το πιο πολύτιμο για ένα μπουζί.  Η πλατίνα  έχει τη χαμηλότερη θερμική και ηλεκτρική αγωγιμότητα και τη χαμηλότερη θερμική διαστολή εξ όλων των πολύτιμων μετάλλων και επιπλέον, είναι σε μεγάλο βαθμό ανθεκτική σε διάβρωση. Αυτός είναι ο λόγος για […]

Αναφλεκτήρες (Μπουζί)
Permalink Gallery

Θερμότητα Αναφλεκτήρα

Θερμότητα Αναφλεκτήρα

Το εύρος θερμότητας των μπουζί είναι ένας δείκτης της ικανότητάς του να διαχέει θερμική ενέργεια. Τα διαφορετικά χαρακτηριστικά των κινητήρων αυτοκινήτων όσον αφορά στο λειτουργικό φορτίο, την συμπίεση, τις στροφές του κινητήρα, την ψύξη, και τα καύσιμα, καθιστούν αδύνατο να λειτουργήσουν όλοι οι κινητήρες με ένα πρότυπο μπουζί. Το ίδιο μπουζί μπορεί να είναι […]

key_caloric-values
Permalink Gallery

Αναφλεκτήρες (Μπουζί)

Αναφλεκτήρες (Μπουζί)

Η λειτουργία του μπουζί συνίσταται στην εισαγωγή ενέργειας ανάφλεξης εντός του θαλάμου καύσεως και στην έναρξη της καύσης του συμπιεσμένου μίγματος αέρα-καυσίμου. Ο στόχος επιτυγχάνεται με την παραγωγή ενός σπινθήρα μεταξύ των ηλεκτροδίων του μπουζί, το οποίο στη συνέχεια παράγει την απαιτούμενη θερμότητα ανάφλεξης και να επιτευχθεί μια ομαλή καύση του μίγματος αέρα / […]