Η ηλεκτρική αντλία καυσίμου είναι η καρδιά κάθε ηλεκτρονικού συστήματος ψεκασμού καυσίμου. 

Συνήθως βρίσκονται εντός ή πλησίον της δεξαμενής καυσίμου και η σημασία της είναι διττή:

1) Να πιέσει το καύσιμο από τη δεξαμενή προς τα μπεκ, και

2) Να δημιουργήσει αρκετή πίεση, ώστε τα μπεκ να παραδώσουν τη σωστή ποσότητα καυσίμου, κάτω από όλες τις συνθήκες […]