Με τον προσεκτικό έλεγχο και σχεδιασμό, καθώς και την προμήθεια απλών εξαρτημάτων και εργαλείων, μπορούμε να αποφύγουμε πολλά προβλήματα, κατά την διάρκεια  επικίνδυνων καιρικών συνθηκών, καλοκαίρι και χειμώνα.

Σχεδιάζουμε τα μακρινά ταξίδια μας, πολύ προσεκτικά.
Ενημερωνόμαστε από το Ραδιόφωνο ή την Τηλεόραση ή το Internet, για τις τελευταίες μετεωρολογικές προβλέψεις και τις οδικές συνθήκες. Σε περίπτωση κακοκαιρίας, […]