Ο καλύτερος τρόπος για να αντιμετωπίσετε τους ρύπους, την γύρη και οποιαδήποτε άλλη μικροβιογόνο αιτία,  είναι να αντικαθιστάτε το φίλτρο καμπίνας, τακτικά.

Μετά από τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες κατά τη χειμερινή περίοδο, στις αρχές της άνοιξης, είναι η ιδανική στιγμή για την αντικατάσταση των φίλτρων καμπίνας.
Υπάρχει διαθέσιμη σειρά φίλτρων για όλα τα μοντέλα Mercedes.

Οι […]