Με σωστή χρήση του οχήματος μας, μπορούμε να εξοικονομήσουμε ενέργεια και να μειώσουμε την σχετική δαπάνη.

Σβήνουμε την μηχανή, ακόμη και σε σύντομες στάσεις.
Αφαιρούμε την σχάρα ή την μπαγκαζιέρα, αν δεν τα χρειαζόμαστε. Εξοικονομούμε μέχρι και 39% κατανάλωση καυσίμου.
Ελαστικά σωστά φουσκωμένα σημαίνει μικρότερη κατανάλωση καυσίμου. Πίεση στα ελαστικά μικρότερη κατά 1 bar,  συνεπάγεται 5% περισσότερο […]