Χαρακτηριστικά

W203 / C180 – C200 με Μ111

Το Πακέτο περιλαμβάνει Φίλτρα Bosch (Αέρα-Λαδιού) & SCT (Καμπίνας)

Τιμή: 24,30 €

(Περιλαμβάνεται Φ.Π.Α 24%)  

** Το Φίλτρο Καμπίνας είναι Ενεργού Άνθρακα


 W203 / C180 – C200 με Μ271

Το Πακέτο περιλαμβάνει Φίλτρα Bosch (Αέρα-Λαδιού) & SCT (Καμπίνας)

Τιμή: 30,50 €

(Περιλαμβάνεται Φ.Π.Α 24%)  

** Το Φίλτρο Καμπίνας είναι Ενεργού Άνθρακα


 

W203 / C180 – C200 με Μ112

Το Πακέτο περιλαμβάνει Φίλτρα Bosch (Αέρα-Λαδιού) & SCT (Καμπίνας)

Τιμή: 43,40 €

(Περιλαμβάνεται Φ.Π.Α 24%)  

** Το Φίλτρο Καμπίνας είναι Ενεργού Άνθρακα