Χαρακτηριστικά

ΜΠΟΥΖΙ ΠΛΑΤΙΝΑΣ

Η πλατίνα είναι το πολυτιμότερο από όλα τα πολύτιμα μέταλλα, γι “αυτό είναι επίσης το πιο πολύτιμο για ένα μπουζί.  Η πλατίνα  έχει τη χαμηλότερη θερμική και ηλεκτρική αγωγιμότητα και τη χαμηλότερη θερμική διαστολή εξ όλων των πολύτιμων μετάλλων και επιπλέον, είναι σε μεγάλο βαθμό ανθεκτική σε διάβρωση. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο τα μπουζί πλατίνας της Bosch είναι ιδιαίτερα μεγάλης διάρκειας. Τα μπουζί πλατίνας-ιριδίου έχουν έναν πυρήνα από χαλκό και ηλεκτρόδια που κατασκευάζονται από τα πολύτιμα μέταλλα. Τα διπλά μπουζί πλατίνας έχουν pin πλατίνας που έχουν συγκολληθεί, είτε στο κεντρικό ηλεκτρόδιο ή σε μίξη με το ηλεκτρόδιο γείωσης, χρησιμοποιώντας μια διαδικασία laser.

Σημαντικά χαρακτηριστικά 

  • Ταχεία προσέγγιση της  θερμοκρασίας λειτουργίας
  • Υψηλότερη αξιοπιστία στη ψυχρή εκκίνηση
  • Προστασία του κινητήρα και του καταλυτικού μετατροπέα
  • Ηλεκτρόδια Pre-gappred
  • Εξαιρετικά ηλεκτρόδια πλατίνας-ιριδίου για την καλύτερη ανάφλεξη και την ομαλή λειτουργία του κινητήρα
  • Ιδανικά για χρήση με κινητήρες υγραερίου