Η άποψη είναι «ΝΑΙ στην ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΤΗΤΑ».

Ένα Κλασικό Mercedes αποτελεί μια διαχρονική αξία και η παραδοχή αυτή δεν αποτελεί κοινοτυπία. Για να διατηρηθεί αυτή η «αξία» είναι αναγκαία και απαραίτητη η χρήση των ορθών ανταλλακτικών και κατά περίπτωση, Ο.Ε ή Ο.Ε.Μ./O.E.S.

ΑνταλλS CLASS436782_714208_400_302_13071_B98F3366ακτικά που δεν είναι πλέον διαθέσιμα, σε πολλές περιπτώσεις, αναπαράγονται από την Mercedes Benz, ακόμα και με την χρήση των αυθεντικών εργαλείων.  Όποτε δε αυτό είναι δυνατόν, ανταλλακτικά για Κλασικά μοντέλα αναπαράγονται και από τους κατασκευαστές 1ου εξοπλισμού ( π.χ. Bosch  κ.α.).

Και αυτοί οι παράγοντες συμβάλλουν στη διατήρηση της αυθεντικότητας, της τεχνικής αρτιότητας και της αξίας ενός Κλασικού Mercedes.

Ένα αυθεντικό Daimler, Benz, Mercedes ή Mercedes Benz, παραμένει αυθεντικό ακόμα και μετά την αποκατάσταση του με αυθεντικά ανταλλακτικά.