Οδήγηση σε έκτακτες συνθήκες

Με τον προσεκτικό έλεγχο και σχεδιασμό, καθώς και την προμήθεια απλών εξαρτημάτων και εργαλείων, μπορούμε να αποφύγουμε πολλά προβλήματα, κατά την διάρκεια  επικίνδυνων καιρικών συνθηκών, καλοκαίρι και χειμώνα.

Είμαστε εξαιρετικά προσεκτικοί σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη φυσική σταθερότητα του οδοστρώματος, την ασφαλή μετακίνηση από διαβάσεις, γέφυρες, γραμμές ρεύματος, πινακίδες και άλλους κινδύνους.

Περισσότερα στη Ενότητα «Τεχνικά – Ασφαλής Οδήγηση & έκτακτες συνθήκες».